www.elfly.pl

Ostatnio dodane / last added
Tachometer ELEVON VTAIL Mixer Relacja z budowy TZagi
Tachometr / Tachometer ELEVON Mixer Relacja z budowy TZagi by Zbig


>>english version<<MULTIMETR (wersja z ATMega8 w obudowie DIP28)

Na stronie zawarte są materiały, które pozwalają zdudować multimetr z wykorzystaniem procesora ATMega8 w obudowie typu DIP28. Opis podstawowej wersji multimetru znajduje się TUTAJ i zapoznanie się z nim jest niezbędne, jeżeli zamierzasz zbudować taki multimetr.

naciśnij, aby powiększyćBUDOWA

Schemat multimetru
DIP version schematic Wykaz elementów potrzebnych do budowy multimetru:
Element Wartość/Typ Obudowa Uwagi
Rezystor 100k 1206  x2
Rezystor 7k5 1206   
Rezystor 5k1 1206  
Rezystor 10k 1206  
Potencjometr 10k
Regulacja kontrastu LCD
Kondensator 100n 1206  x3
Kondensator 22u/6V SMD A   
Regualtor napięcia +5V 7805 TO-252
Regualtor napięcia +12V 7812 TO220
µC ATMEGA8 PDIP  
Złącza LCD
J1, J3, J4
  
 listwa GOLDPIN >= 24 
Przycisk S1
  Element opcjonalny. Dowolny przycisk monostabilny.
Na płytce przewidziano miejsce do przylutowania złącza, do którego można dołączyć przycisk. Przycisk jest używany do jednorazowego ustawienia parametrów multimetru
Tranzystor MOSFET SOT-23 np. BSS-138 (wentylator o poborze prądu <200mA)
Radiator     Zobacz zdjęcia multimetruRozmieszczenie elementów na płytce - strona ścieżek

naciśnij, aby powiększyć

Rozmieszczenie elementów na płytce - Strona bez ścieżek

naciśnij, aby powiększyć

Mozaika ścieżek płytki drukowanej dostępna jest TUTAJ. Znajdują się tam obrazy mozaiki w wersji normalnej jak i lustrzanej. Myślę, że każdy kto samodzielnie wykonuje płytki drukowane doskonale będzie wiedział, której wersji użyć zależnie od zastosowanej technologii wykonania płytki.PROGRAMOWANIE


Nie opisuję sposobu zaprogramowania µC ponieważ jest to czynność standardowa i jeżeli ktoś miał do czynienia z µC Atmela poradzi sobie bez trudu. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robił to też bez trudu powinien coś znaleźć w internecie, korzystając chociażby z opcji szukaj.


Przygotowałem kilka wersji oprogramowania multimetru:
LCD 1x16 HEX
LCD 2x16 HEX
LCD 2x16
Wyświetlanie rezystancji obciążenia
HEX
LCD 2x16
Wyświetlanie ilości mAh przekazanych do obciążenia
HEX
LCD 2x16
Wyświetlanie
rezystancji obciążenia oraz ilości mAh przekazanych do obciążenia
HEX

Uwaga! Załadowanie do  µC programu wersji TQFP i dołączenie zasilania może uszkodzić procesor

MONTAŻ  W  ZASILACZU  I  REGULACJA


Płytkę multimetru podłączamy w zasilaczu analogicznie jak w wersji z µC w obudowie TQFP.

Złącza i elementy regulacyjne:

ELEMENT DZIAŁANIE
S1 Złącze przycisku reset/setup

W czasie normalnej pracy zwarcie złącza S1 (wciśnięcie przycisku)  kasuje wartość wskazań pojemności przekazanej do obciążenia. W wersjach MULTIMETRU bez ww. wskazania, przyciskanie przycisku nie powoduje żadnych reakcji.
 
Aby wejść do setup'u należy wcisnąć i przytrzymać przycisk (zewrzeć S1), a następnie włączyć zasilanie multimetru. Oznaką wejścia do setupu jest wyświetlenie napisu "www.elfly.pl".
Pierwszym ustawianym parametrem jest wartość napięcia referencyjnego. Rozbieżność tego napięcia w poszczególnych partiach 
µC napięcia jest główną przyczyną niedokładności wskazań MULTIMETRU. Pomiaru tego napięcia można dokonać pomiedzy masą MULTIMETRU a złączem nr 21 µC. Na płytce drukowanej przygotowane są pola ułatwiające pomia oznaczone Vref. Zmierzoną wartość należy ustawić jako Vref w setup'ie. Standardowo, zgodnie z dokumentacją, Vref=2.56V.
Po ustawieniu wartości Vref należy pozostawić zwolniony przycisk na około 5 sekund. Po upływie tego czasu miernik automatycznie przejdzie w tryb ustawiania wartości rezystora.

Znając wartość rezystora możemy ustawić ją przyciskając przycisk.  Jeżeli wartość rezystora jest nieznana (np. rezystor nawijany samodzielnie),  to możemy zewrzeć wyjścia zasilacza poprzez amperomierz i doprowadzić do zbieżności wskazań amperomierza i naszego układu.
Po ustawieniu wartości rezystora należy pozostawić zwolniony przycisk na około 5 sekund. Po upływie tego czasu miernik automatycznie przejdzie w tryb regulacji napięcia.

Ponieważ w wersji DIP multimetru nie ma potencjometru do regulacji ustawienia dzielnika napięcia wejściowego, regulację należy przeprowadzić w sposób programowy.
Do wyjścia zasilacza należy dołączyć voltomierz, następnie przyciskając przycisk
doprowadzić do zbieżności wskazań voltomierza i naszego układu.

Ostatnim ustawianym parametrem jest 
próg zadziałania wentylatora.
W trybie ustawiania progu zadziałania wentylatora ustawiamy poziom mocy traconej w tranzystorach mocy, przy której załączy się wentylator.
R1 Regulacja kontrastu LCD
J1 Złącze wentylatora.
Pin nr 1: "+" wentylatora
Pin nr 2: "-" wentylatora
J3 +35V
Napięcie z mostka prostowniczego. Jeżeli posiadasz zasilacz z przełączanymi uzwojeniami transformatora to pamiętaj, że minimalne napięcie na tym złączu musi wynosić ok. 9V dla elementów wymienionych w wykazie, lub ok. 6.5V, jeżeli zastosujesz regulatory napięcia typu LOW DROP.
J4 Złącze sygnałów pomiarowych
Przyrząd dostosowany jest do pomiarów prądu i napięcia w zasilaczach, w których rezystor pomiaru prądu umieszczony jest w gałęzi masy.

Pin nr 1: pomiar napięcia U - połączyć z wyjściem "+" zasilacza, najlepiej przy samym zacisku;

Pin nr 2: pomiar prądu I - połączyć z wyjściem "-" zasilacza, najlepiej przy samym zacisku;

Pin nr 3: masa - połączyć z masą zasilacza, np. noga rezystora pomiarowego prądu od strony mostka prostowniczego (w rozumieniu schematu ideowego a nie topologii rozmieszczenia elementów)
LCD Złącze wyświetlacza.
Przyrząd prawidłowo obsługuje wyświetlacze 1x16, logicznie sterowane tak jak 2x8 (większość dostępnych wyświetlaczy 1x16).

Ze względu na fakt, że w przyrządzie zastosowano regulatory liniowe, to ograniczony jest prąd, jaki może być pobierany przez układ. Głównymi odbiornikami prądu w przyrządzie są:
- podświetlanie LCD - należy stosować wyświetlacze bez podświetlania, lub z podświetlaniem diodowym (zwykle pobierany prąd to ok. 15mA);

- wentylator - należy stosować wentylatory wolnoobrotowe o małym poborze prądu. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest cicha praca 

         Gwarancja i odpowiedzialność:
Autor tego opracowania nie daje żadnej gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody oraz konsekwencje finansowe, prawne ani żadne inne powstałe w wyniku użytkowania lub braku możliwości użytkowania urządzenia opisanego w opracowaniu. Urządzenie nie posiada jakichkolwiek homologacji i certyfikatów i jego instalacja oraz eksploatacja odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Autor oświadcza, ze nie jest mu znany status prawny instalowania oraz użytkowania takiego urządzenia i w żadnym stopniu nie namawia ani nie zachęca do jego instalowania ani użytkowania. Urządzenie oraz zawarte w nim oprogramowanie powstało jako niekomercyjny projekt badawczy zastosowania procesorów firmyATMEL w urządzeniach pomiarowych.

 Warunki użytkowania:
Nie jest dozwolone używanie układu w urządzeniach służących do celów militarnych, przemysłowych, oraz związanych ze służbą zdrowia
lub innych, od których zależy zdrowie lub życie ludzi.

 Prawa autorskie:
Posiadam pełne prawa autorskie na zmieszczone materiały. Zamieszczone materiały mogą być wykorzystane tylko dla celów niekomercyjnych. Możliwe jest rozpowszechnianie zamieszczonych materiałów wyłącznie w całości i pod warunkiem podania za każdym razem adresu poczty elektronicznej autora projektu i adresu jego strony www. Wszelkie inne użycie tych materialow wymaga uprzedniej pisemnej zgody autora.

>> main page <<            >>english version<<            >>e-mail<<