www.elfly.pl

Ostatnio dodane / last added
Tachometer Brush Motor ESC Power Supply Multimeter
Tachometr/Tachometer Regulator modelarski / RC ESC Multimetr do zasilacza  / PSU multimeterBRUSH MOTOR SPEED CONTROLLER

Regulator służy do zmiany poziomu mocy silnika szczotkowego DC. Został on zaprojektowany i zbudowany do regulacji silników prądu stałego DC używanych do napędu modeli samolotów.

Wielkoscią wejściową regulatora jest sygnał standardowo dostępny na wyjściu odbiornika modelarskiego, czyli impulsy o czasie trwania 1-2ms i okresie powtarzania 20ms. Przebiegiem wyjściowym regulatora jest przebieg PWM (Pulse Width Modulation) o częstotliwości ok. 8kHz i wypełnieniu regulowanym w zakresie 20-100%.
Regulator, po odpowiednim zaprogramowaniu, prawidłowo współpracuje ze wszystkimi dostępnymi obecnie ogniwami używanymi w modelarstwie, czyli NiCd, NiMh, Li-Ion oraz Li-Pol.

Poniżej zamieszczam film z lotu modelu Mitsubishi "ZERO" zbudowanego z zestawu GWS. Opisany tutaj regulator steruje pracą napędu typu  GW/EPS-350C z przekładnią "B", czyli o przełożeniu 1:4.33 . Współpracujące z napędem śmigło to GW/EP9070. Źródło zasilania to pakiet Li-Pol o napięciu znamionowym 7.4V i pojemności 1700mAh. 
W takiej konfiguracji śmigło osiąga obroty ok. 5700obr/min a pobór prądu wynosi ok. 10A. Czas lotu ok. 20 minut.

Mitsubishi Zero

!!! rozmiar pliku to ok. 5 MB !!!


PARAMETRY   REGULATORA
* należy zaznaczyć, że istnieje prawdopodobieństwo, że na wyjściu odbiornika pojawią się impulsy odpowiadające prawidłowym i regulator wysteruje silnik pomimo braku transmisji z naszego nadajnika, więc funkcje "FAILSAFE" i "OUT OF RANGE" należy traktować jako awaryjne i nie gwarantujące bezpieczeństwa użytkowania zespołu napędowego.


Regulator ma możliwość ustawienia podstawowych parametrów mających istotny wpływ na poprawną pracę zespołu napędowego modelu, w tym:SCHEMAT
schemat regulatora

Jak widać jest to bardzo podstawowa aplikacja regulatora PWM. Całość "inteligencji" regulatora zawarta jest w programie uC. W moich regulatorach ta nieopisana na schemacie dioda to BYV28-150. Dodatkowo celowe jest użycie podobnej diody przylutowanej bezpośrednio do złączy silnika, szczególnie dla silników klasy 480 i większych. Na razie nie umieszczam na stronie obrazów płytki drukowanej, bo została ona zaprojektowana pod elementy SMD i to w dodatku rozmiaru 0603, więc bądź co bądź niezbyt duże :-). Schemat jest jednak dosyć prosty i myślę, że każdy zainteresowany sam sobie może zaprojektować odpowiednią płytkę, lub nawet polutować układ na tzw "pająka", ale to raczej do celów testowych, bo nie polecam wkładania prowizorki do modelu latającego.
Pewien problem może stanowić zdobycie µC atTiny15 ponieważ nie ma go już w ofercie ATMEL'a. Następcą jest µC atTiny25, ale jeszcze go nie mam. Jak go zdobędę, to dostroję program do tego µC i zamieszczę na stronie.

Wsad do µC atTiny15 jest TUTAJ**

Wsad do µC atTiny25 będzie TUTAJ**

** Zezwalam na wykorzystanie programu regulatora do celów niekomercyjnych. Komercyjne wykorzystanie wsadu µC wymaga mojej pisemnej zgody

Pewnego komentarza wymaga zaprogramowanie µC. Ponieważ w przypadku tej aplikacji dosyć krytyczne są zależności czasowe, to do komórki o adresie 3F(hex) pamięci EEPROM µC należy wpisać wartość bajtu kalibracji wewnętrznego oscylatora. W posiadanych przeze mnie µC wartość ta była fabrycznie zapisana pod ww. adresem, ale nie wiem, czy jest to reguła, czy tylko niektóre partie tak mają.
Dodatkowo należy włączyć układ "Brown-out Detection" i ustawić poziom resetu na 2.7V.
PROGRAMOWANIE REGULATORA
!!! Ze względów bezpieczeństwa pierwsze programowanie regulatora należy przeprowadzić bez śmigła (innego napędzanego silnikiem mechanizmu) !!!

Programowanie musi się odbywać z dołączonym do regulatora silnikiem. Aby wejść do trybu SETUP'u należy ustawić drążek nadajnika w pozycji "pełny gaz" a następnie podłączyć regulator do źródła zasilania. Po ok. 10s usłyszymy długi pisk. Od tego momentu w czasie nie dłuższym niż 3s musimy cofnąć drążek gazu do pozycji "bez gazu". Kolejny długi pisk informuje nas o wejściu do trybu programowania (jeżeli nie cofniemy drążka w czasie tych 3s, regulator przejdzie w tryb normalnej pracy). Pierwszym ustawianym parametrem jest maksymalne wychylenie drążka gazu. Ustawiamy drążek w pozycję "pełny gaz" i czekamy na trzy krótkie piski. Następnie cofamy drążek do pozycji "bez gazu" i znowu czekamy na trzy krótkie piski. Właśnie zaprogramowaliśmy pozycję minimalnego położenia drążka. Kolejnym programowanym parametrem jest poziom napięcia, przy którym regulator zacznie ograniczać moc silnika niedopuszczając do spadku napięcia pakietu poniżej ustawionej wartości. Przesuwamy drążek w pozycję "pełny gaz" i odliczamy piski. Każdy pisk oznacza 1V progu ograniczenia. Próg jaki należy ustawić dla poszczególnych rodzajów pakietu zawarte są w poniższej tabeli (są to wartości rekomendowane przeze mnie i wynikające z mojego doświadczenia, ale każdy może ustawić poziom ograniczenia według własnego uznania)

Rodzaj Pakietu Napięcie ograniczenia [V] Ilość pisków
Li-Pol 11.1V 9 9
Li-Pol 7.4V 6 6
5 ogniw Ni-Cd/Ni-Mh 4 4
6 ogniw Ni-Cd/Ni-Mh 5 5
7 ogniw Ni-Cd/Ni-Mh 6 6
8 ogniw Ni-Cd/Ni-Mh 7 7
9 ogniw Ni-Cd/Ni-Mh 8 8

Po odliczeniu wymaganej liczby pisków cofamy drążek do pozycji "bez gazu" i czekamy na sygnał gotowości do pracy. Procedura programowania regulatora została zakończona
Zbudowałem kilka takich regulatorów i teraz używam ich w zdalnie sterowanych łódkach mojego syna oraz jeszcze niekiedy w jakimś samolocie. Poniżej kilka zdjęć "mojej wersji" regulatora>> main page <<